Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego "Wodnik29" Katowice

Prezes
Michał Spławinski
Wiceprezes
Marek Mróz
Sekretarz
Iwona Kopiec